Persondatapolitik

Hos Loomis Pay Denmark ApS (”Loomis Pay”) respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring de oplysninger, vi gemmer, hvordan de bruges, og hvornår de slettes når du samarbejder med os. Derfor har vi oprettet denne side hvor du kan læse mere om hvordan vi opbevarer og bruger dine personoplysninger.

Personoplysninger og hvordan vi behandler dem

Loomis Pay behandler personoplysninger, som er nødvendige, for at vi kan tilbyde dig vores produkter og andre tjenester Hvilke personoplysninger vi indhenter, afhænger af hvilken relation du har til Loomis Pay, og kan inkludere:

 • Navn
 • E-mail
 • Dit telefonnummer
 • Firmanavn og CVR-nummer
 • Firmaadresse
 • Omsætningsinformation i virksomhed
 • Bankoplysninger
 • Personligt billede, ID
 • Transaktionsdata
 • Log over logins på vores administrationssider

Loomis Pay behandler personoplysninger, som vi har indhentet direkte fra dig f.eks. når du bestiller et produkt, eller når du deltager i konkurrencer via Facebook eller LinkedIn.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

 • Besvarelse af e-mail, chat eller telefonforespørgsler
 • Bestilling af indløsningsaftaler
 • Håndtering af dine betalingstransaktioner
 • Levering af din betalingsterminal
 • Yde dig support via vores kundeservice (ticketsystem, telefon eller e-mail)
 • Fakturering
 • Udsendelse af nyhedsmails
 • Kontakte dig for præmier ifbm. konkurrencer

Vi behandler også personoplysninger for at kunne markedsføre vore produkter og serviceydelser direkte til dig. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring fra os eller ikke ønsker, at vi anvender dine personoplysninger til dette formål, kan du meddele os dette via den nedenfor beskrevne proces.

For at behandle personoplysninger til ovennævnte formål skal vi have retsgrundlag for hver databehandlingsaktivitet. Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

At databehandlingen er nødvendig:

 • af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt,
 • for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, og 
 • for at forfølge den dataansvarliges legitime interesser. Loomis Pays legitime interesse er at kunne udføre direkte markedsføring af vores produkter.

Samarbejdspartnere

Vi videregiver kun de oplysninger til vores samarbejdspartnere som er nødvendige for f.eks. at kunne levere din betalingsterminal, eller oprette dine indløsningsaftaler. Eksempler på samarbejdspartnere kunne f.eks. være transportselskaber, indløsningspartnere m.fl.

Vi videresælger aldrig dine oplysninger. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Opbevaring af data

Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet. Herefter slettes eller anonymiseres dine data.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug av i medfør af databeskytelselovgivningen. Ved at kontakte os kan du anmode om skriftlig dokumentation for de personoplysninger, som Loomis Pay behandler, og om hvorledes disse bliver brugt i vores virksomhed. Du er også berettiget til gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt at forlange, at vi retter, begrænser eller sletter personoplysninger i overensstemmelse med, hvad der er angivet i persondataforordningen. I visse tilfælde er du også berettiget til at anmode om, at de oplysninger du har givet os bliver flyttet til en anden dataansvarlig (dvs. dataportabilitet). 

Når personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. 

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger foretages i strid med persondataforordningen, har du ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, som i Denmark er Datatilsynet.

Cookies

Loomis Pay anvender Cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til visse funktioner, som forbedrer vores hjemmeside for brugeren, eller giver os statistikker om brugen af vores hjemmeside.

Alle, som besøger en hjemmeside, skal informeres om, hvad cookies bliver brugt til. Brugeren skal tilbydes mulighed for at meddele samtykke til, at cookies anvendes til at gemme eller hente data f.eks. på en mobiltelefon eller computer. De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at blokere cookies.

Databeskyttelsesrådgiver

Hos Loomis Pay har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger dine persondata. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: privacy@goappified.com.

Dataansvarlig

Loomis Pay Danmark ApS
Industriparken 21
2750 Ballerup

Tlf: 7060 5577
e-mail: privacy@goappified.com